• Amsterdam
 • Den Haag
 • Haarlem
 • Delft
 • Utrecht
 • Maastricht (e.o.)
 • Kies hier eerst jouw stad
   
  naam, keuken of lokatie postcode of straatnaam + plaats
  • Alle steden
  • Mijn dichtstbijzinde stad

  Voorwaarden & Disclaimer

  1. Door het bezoeken van Uktuktuk en gebruik van onze dienstverlening ga je akkoord met de volgende voorwaarden, alsmede de laatste versie van de privacy policy op deze website.

  2. Uktuktuk is een interactief platform voor ouders met jonge kinderen in de stad. We stellen alles in het werk om uitwisseling van tips over kindvriendelijke lokaties en evenementen op een eenvoudig en prettige wijze via dit platform mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel van deze dienstverlening is de mogelijkheid voor gebruikers om recensies op onze website te plaatsen bij lokaties of evenementen. Om een goed werkende website en een hoge kwaliteit van onze content te kunnen waarborgen zijn deze recensies aan een aantal richtlijnen onderhevig.

  Een recensie of nieuw adres/ evenement kan worden geweigerd als:

  • Deze in strijd is met de regels voor betamelijk gebruik van internet, de zogenaamde “Netiquette”.
  • Je onjuiste of misleidende informatie verstrekt;
  • De informatie handelt in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de doelstelling van de website (zie homepage).
  • Je handelt in strijd met enige rechten van derden of je handelen leidt tot klachten van derden;
  • Je berichten verspreidt die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten.
  • Je virussen of andere technologie verspreidt die Uktuktuk en de gebruikers van Uktuktuk kunnen beschadigen of de werking van Uktuktuk verstoren;
  • Je uitzonderlijk positieve of uitzonderlijk negatieve beoordelingen niet grondig hebt onderbouwd. Deze beoordelingen zijn immers sterk van invloed op het eindcijfer van een lokatie of evenement.
  • Je ingezonden beoordelingen persoonlijke gegevens bevatten of namen van personeel van de betreffende lokatie of evenement.
  • Je beoordelingen promotionele uitingen voor activiteiten of ondernemingen van jezelf of van derden bevatten, anders dan waar de review over gaat.
  • Je beoordeling niet behoorlijk leesbaar is door afwezigheid of incorrect gebruik van hoofdletters, spaties, grammatical enzovoorts en/of niet in Algemeen Beschaafd Nederlands is geformuleerd.

  3. Het is niet toegestaan om beoordelingen toe te voegen aan eigen lokaties of evenementen of beoordelingen te plaatsen over lokaties of evenementen die je niet zelf hebt bezocht.
  Aansprakelijkheid

  4. Uktuktuk stelt de informatie op haar website met grote zorg samen. Desondanks kan het voorkomen dat informatie op onze websites incorrect of incompleet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van onze website of schade die voortkomt uit het gebruiken of toepassen van informatie op deze site.

  5. Uktuktuk tracht zo veel mogelijk relevante informatie te verstrekken. Onder deze informatie vallen tevens links naar websites van derden, waaronder inbegrepen websites van ondernemingen of instellingen die in de index van onze website zijn opgenomen. Uktuktuk aanvaardt geen elke verantwoordelijkheid voor deze verwijzingen of informatie op de verwezen websites.

  6. Aangezien Uktuktuk bezoekers toestaat om reviews te plaatsen van lokaties en evenementen enz. aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud welke is ingezonden of opgeslagen door bezoekers. Alle door bezoekers geplaatste uitingen zijn volledig voor rekening en risico van deze bezoeker en geven niet de opvatting van Uktuktuk weer.

  7. Door het plaatsen van beoordelingen, beeld of tekst op Uktuktuk geef je Uktuktuk een licentie voor onbeperkt gebruik van deze content zonder vergoeding en verklaar je akkoord te gaan met publicatie van deze content binnen, voor of op alle mogelijke toepassingen van Uktuktuk inclusief doch niet beperkt tot publiciteitsdoeleinden en publicatie via andere distributiekanalen dan haar website.

  8. Uktuktuk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen of aankondiging ingezonden content, waaronder reviews of reacties te wijzigen of te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze doelstelling of de door je ingezonden informatie in strijd is met onze richtlijnen. Als je van mening bent dat inbreuk is gemaakt op je (intellectuele) eigendomsrechten of je ingezonden beoordeling onterecht is aangepast, dan verzoeken wij je ons hiervan in kennis te stellen (bezwaar@uktuktuk.nl); Wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

  9. Indien gebruikers zich onbetamelijk gedragen of handelen in stijd met onze voorwaarden behoudt Uktuktuk zich het recht voor om deze gebruikers de toegang tot haar website(s) en of andere distributiekanalen te ontzeggen of deze op te schorten of de betreffende gegevens of accounts van gebruiker te dusdanig te wijzigen of verwijderen dat toegang of toegang zonder beperkingen niet langer mogelijk is.

  10. Informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik middels deze website. Alle inhoud en vormgeving, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot onze database, zoekmachine, vormgeving en programma- en broncode zijn intellectueel eigendom vam Frankmedia B.V. en beschermd door auteursrecht. Elke andere vorm van gebruik of toepassing, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot downloaden, kopieren, bewerken, vertalen, opslag, publicatie of weergave op andere websites of andere media zoals apps, gidsen, tijdschriften, kranten etc. welke geen uitgave betreffen van Uktuktuk is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frankmedia B.V. niet toegestaan.

  11. De website van Uktuktuk bevat gegevens die zijn aangeleverd door ons, door jou en door andere gebruikers. Door gebruik van onze website verklaar je deze gegevens en/of onze handelsmerken niet te zullen gebruiken , te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van de eigenaar van dit handelsmerk of auteursrecht.

  Indien je vragen hebt over onze voorwaarden of privacy policy kun je contact met ons opnemen middels het contactformulier.

  Per september 2014 is Uktuktuk V.O.F. opgehouden te bestaan. Handelsnaam, website en intellectueel eigendom zijn overgenomen door Frankmedia B.V. Voor vragen over deze verandering kunt u zich richten tot de redactie.